Søknad til LNU kultur om tilskudd til digitalisering av historiske bilder og filmer, og produksjon av film til markering av NBUs 75 års jubileum. 

Søknad 75 års jubileum - LNU kultur (PDF, 18KB)

Søknad 75 års jubileum - LNU kultur (DOCX, 52KB)

 

Søknad til LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv om tilskudd til å lage et quiz spill til bruk i aktiviteter og organisasjonsopplæring. 

Søknad NBU quiz - LNU Aktivitetsstøtta (PDF, 15KB)

Søknad NBU quiz - LNU Aktivitetsstøtta (DOCX, 48KB)

 

Søknad til LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv om tilskudd til friluftslivsprosjekt med finansiering til aktiviteter i lokallag og vervekampanje. 

Søknad friluftslivsprosjekt - LNU Aktivitetsstøtta (PDF, 18KB)

Søknad friluftslivsprosjekt - LNU Aktivitetsstøtta (DOCX, 51KB)

 

Søknad til Valgdirektoratet om tilskudd til informasjonskampanjen Stem.Bestem! i forbindelse med stortingsvalget 2021. 

Søknad Stem.Bestem! - Valgdirektoratet (PDF, 118KB)

Søknad Stem.Bestem! - Valgdirektoratet (DOCX, 44KB)