logo

Du er her:

Hva er sommerstevne?

ABUs sommerstevne er det største arrangementet under Akershus BU i året. Sommerstevne går på rundgang mellom lokallaga, og i år er Ullensaker arrangører.

Nes Bygdeungdomslag er et lokallag under Norges Bygdeungdomslag (NBU) NBU består til sammen av ca. 7500 medlemmer fordelt på 90 lokallag i 12 fylker. Størstedelen av medlemsmassen er mellom 16 og 25 år. I Akershus Bygdeungdomslag er vi ca. 750 medlemmer. Nes er et mellomstort lokallag med rundt 90 medlemmer. Vi i bygdeungdomslaget har som formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet for å ivareta, fremme bygdene og ungdommen sine interesser. I tillegg ønsker vi gjennom vårt arbeid å sikre utviklingen av bygdenes næringsgrunnlag og bosetting. 
Urbanisering, mangel på aktiviteter og offentlig tilbud er noen av problemene ungdom på bygda opplever i dagens samfunn. Vi mener derfor det er viktigere enn noen gang at ungdom involverer seg og tar ansvar. Bygdeungdomslaget skal være et attraktivt alternativ for ungdom som bryr seg om bygda og som trenger en møteplass. 

Sommerstevnet er det største årlige arrangementet i Akershus Bygdeungdomslag. Det baserer seg på dugnad fra unge og eldre ildsjeler i
Nes. Som nevnt er vi et mellomstort lokallag, men vi vil gjøre vårt beste og legger stor innsats til for at stevnet skal bli vellykket og bra. 
Lokal bygdeungdom fra hele fylket vil komme til
Nes denne helga. På programmet står tevlinger og ulike kulturbegivenheter som for eksempel kulturmønstring og konsert. Tevlingene er varierte, tradisjonsrike konkurranser med stor prestisje, enten lagvis eller individuelt. I år er det totalt elleve tevlinger, deriblant swing, grovt og grønt, handyman, volleyball, ekstriørbedømming av hest og ku samt spenna gæern. Tradisjonen tro vil vinnerne gå videre til Norgesmesterskapet på NBU sitt Landsstevnet. 

Komiteen for Sommerstevne 2018 består av:

 

Emil Aarhus, Leder

Mathilde Eriksen Smidt, Økonomi

Grete Grøndahl, Lokallagskontakt

Magne Kverneng, Teknisk

Andrea Skovseth, Forpleining

Maren Clason, Tevling

Hans Martin Gruebakken Fjuk, Vakt/Mannskap

Knut Halvard Lund, Sponsoransvarlig

Maja Aas, ABU-kontakt

Sommerstevne 2017 blir arrangert 15. - 17. juni i Nes Skianlegg i Fenstad

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt