logo

Du er her:

Statsbudsjettet

Da statsbudsjettet ble lagt fram 12. oktober kom det fram at Landsbruks- og matdepartementet foreslår å kutte driftsstøtten til 33 frivillige organisasjoner. Dette er en samleside med informasjon om de berørte organisasjonene, samt konsekvensene disse kuttene vil føre til.  

Kontaktinformasjon

Norges Bygdeungdomslag

Hollendergata 5

Grønland, Oslo

Telefon: 22 05 48 00 

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt