logo

Du er her:

Organisasjonene som mister støtten

Her er en oversikt over organisasjonene som fikk kutt i støtten etter at statsbudsjettet ble lagt fram sist uke.

Bondens marked 

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 505 000  
Totalomsetning 2016: kr 2 500 000,00
Årsverk: 1,1
Lokal aktivitet: ca 350 produsenter, 13 lokale ledd
Om oss: På Bondens marked kan du kjøpe mat direkte fra den som har produsert maten. Gjennom direktesalg på Bondens marked kan flere bønder styrke inntektsgrunnlaget på gården, samtidig som norske forbrukere får flere valgmuligheter. 
 

Det norske Skogselskap

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 1 200 000  
Totalomsetning 2016: kr 16 287 301
Årsverk: 7,4
Lokal aktivitet: 10.000 medlemmer, 17 fylkesskogselskap
Om oss: Synliggjøre skogens mangesidige betydning. Spesielt rettet mot barn og unge samt allmenheten. Faktabasert og objektiv fremstilling.
 

Dyrebeskyttelsen Norge

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 404 000
Totalomsetning 2016: 
Årsverk: 7,5
Lokal aktivitet: ca 10 000 medlemmer, 30 lokallag
 

Dyrevernalliansen

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 754.000  
Totalomsetning 2016: kr 7 063 346,00
Årsverk: 14,3
Lokal aktivitet: 10.000 medlemmer, 400.000 følgere
Om oss: Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.
 

Dyrevern Ung

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 101.000  
Totalomsetning 2016: kr 133 600,00
Årsverk: 0,2
Lokal aktivitet: 128 medlemmer, aktivitet i ca. 400 skoleklasser
Om oss: Formålet med Dyrevern Ung er å bidra til at barn, ungdom og studenter erverver kunnskap om og interesse for dyrs evner og behov, og forståelse om hvordan de selv kan bidra til å bedre dyrs velferd og forhindre dårlig velferd hos dyr.
 

Hageselskapet

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 1 111 000  
Totalomsetning 2016: kr 16 681 236,00
Årsverk: 7,8
Lokal aktivitet: ca 23 000 medlemmer, 19 fylkes-/regionslag, 280 aktive lokale lag, 11 280 følger
Om oss: Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.
 

HANEN

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 2 070 000  
Totalomsetning 2016: kr 6 000 000,00 
Årsverk: 4
Lokal aktivitet: 500 medlemmer, 12 lokale lag, 5000 følgere
Om oss: HANEN er en næringsorganisasjon for lokalmat og bygdebasert reiseliv i Norge. Vi jobber med markedsføring, salg, faglig nettverk/bistand og interessepolitisk arbeid for våre medlemmer. 
 

Hest og Helse

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 232.000  
Totalomsetning 2016: kr 1 530 870,00
Årsverk: 0,4
Lokal aktivitet: 175 medlemmer, derav 58 bedrifter, 2555 følgere
Om oss: Landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider med å fremme hest i helsearbeid. Opplysning, kursvirksomhet og samarbeid med andre organisasjoner/foreninger /institusjoner om kvalitetssikring og utvikling av helsetilbud med hest.
 

Kvinner i Skogbruket

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 174000  
Totalomsetning 2016: kr 1 433 247,00 
Årsverk: 1,2
Lokal aktivitet: 319 medlemmer, derav 19 organisasjoner, 15 fylkeslag
Om oss: Kvinner i Skogbrukets formål er å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltagelse og engasjement på alle plan i skogbruket, og vektlegge samhold og samarbeid.
 

Nettverk for GMO-fri mat og fôr             

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 1 500 000,00  
Totalomsetning 2016: kr 1 700 000
Årsverk: 0,8
Lokal aktivitet: 18 organisasjoner, 9 500 følgere
Om oss: Paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner/bedrifter. Representerer tilsammen ca 1,7 millioner medlemmer. Formål: Bidra til kunnskapsbygging og demokratisk debatt om genteknologi/GMO. Vil sikre forbrukere og bønder retten til å kunne velge GMO fri mat og fôr
 

NOAH - for dyrs rettigheter

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 750.000  
Totalomsetning 2016: kr 9 275 242
Årsverk: 15
Lokal aktivitet: 9000 medlemmer, 147000 følgere
Om oss: NOAH fremmer dyrenes interesser og arbeider mot utnytting og mishandling av dyr.
 

Norges Birøkterlag

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 250000  
Totalomsetning 2016: kr 7 500 000
Årsverk: 
Lokal aktivitet: 4006 medlemmer, 108 lokallag, 14 fylkeslag
Om oss: Arbeide for en organisert, rasjonell og lønnsom birøkt og stimulere til faglig utvikling gjennom forskning, forsøk, erfaringsutveksling, undervisning og rådgivning. 
 

Norges Bygdekvinnelag

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 400 400
Totalomsetning 2016: kr 13 000 000,00
Årsverk: 5
Lokal aktivitet: 13500 medlemmer, 450 lokallag, 6000 følgere
Om oss: Norges bygdekvinnelag er en møteplass for aktive kvinner. Norsk tradisjonsmat, lokal kultur, folkehelse, likestilling og norsk matproduksjon er noe av det vi er opptatt av. Vårt mål er å ha levende bygdemiljø som fremmer engasjement og glede.
 

Norges Bygdeungdomslag

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 140000  
Totalomsetning 2016: kr 13 500 000
Årsverk: 5
Lokal aktivitet: 7464 medlemmer, 110 lokallag, 12 fylkeslag, 10000 følgere
Om oss: Jobber for levende bygder, ved politisk jobbing, ved å tilby aktiviteter og arrangement, og ved å skape sosiale nettverk i Bygde-Norge
 

Norges Vel

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 2020000  
Totalomsetning 2016: kr 52 055 230
Årsverk: 26
Lokal aktivitet: 723 personlige medlemmer og 29 organisasjoner, 2579 følgere
Om oss: Norges Vel arbeider for livskraftige lokalsamfunn gjennom natur- og kulturbasert næringsutvikling i hele landet. Med gode samarbeidsløsninger og kunnskapsoverføring skaper vi nye næringsmuligheter i landbruket.
 
 

Norske Lakseelver

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 550000  
Totalomsetning 2016: kr 7 500 000
Årsverk: 4,5
Lokal aktivitet: ca. 7 000 indirekte via elvelagene, 87 lokale ledd, 5400 følgere, det er ca. 100 000 laksefiskere i landet
Om oss: Norske Lakseelver jobber for mer liv i elva ved å styrke bestandene av villaks og sjøørret, tilby et attraktivt og variert sportsfisketilbud og styrke den lokale forvaltningen i regi av elvelagene. Vi bidrar til lokal næringsutvikling knyttet til laksefisketurisme og økt bolyst langs elvedalene.   
 

Norsk Kulturarv

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 355.000  
Totalomsetning 2016: kr 7 528 959
Årsverk: 4
Lokal aktivitet: 1.218 private medlemmer i tillegg til kommunar og næringsmedlemmer
Om oss: Vern gjennom bruk – Interesseorganisasjon for eigarar
 

Norsk seterkultur

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: kr. 180.000
Totalomsetning 2016: kr 463 000
Lokal aktivitet: 380 medlemmer, 4200 følgere
Om oss: Norsk seterkultur arbeider for å fremme seterkulturen sine interesser.
 

OIKOS - Økologisk Norge

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 2.929.000  
Totalomsetning 2016: 17.537.685
Årsverk: 12,7
Lokal aktivitet: 5352 medlemmer, 12 lokallag og 13 fylkes/regionlag
Om oss: Styrke økologisk produksjon og forbruk i Norge
 

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 252500  
Totalomsetning 2016: kr 302 050
Årsverk: 0,4
Lokal aktivitet: 3 eierorganisasjoner med til sammen ca 21.000 medlemmer, 2834 følgere, ca 20.000 treff på gardsbruk.no i månaden
Om oss: Jobbar for busetjing på gardsbruk som ikkje er i drift i dag. Driftar nettsida gardsbruk.no som er den viktigaste marknadsplassen for kjøp og sal av gardsbruk.
 

Spire

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 101000  
Totalt omsettning i 2016: kr 1 465 000
Årsverk: 1,6
Lokal aktivitet: 650 medlemmer, 9 lokallag i 9 ulike fylker, 6143 følgere
 

TreSenteret

Årsmelding
Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 303 000  
Totalomsetning 2016: kr 1 200 000
Årsverk: 0,5
Lokal aktivitet: 42 nettverksorganisasjon
 

Vitenparken

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 3.282.500  
Totalomsetning 2016: kr 15 589 149
Årsverk: 15,7
Lokal aktivitet: 50 000 besøkende i 2016
Om oss: Opplevelsessenter med fokus på grønne opplevelser knytta til mat og miljø
 

4H Norge

Årsmelding
Støtte fra LMD som er foreslått kuttet:
kr 7 171 000,00  
Totalomsetning 2016: kr 30 000 000
Årsverk: 15 sentralt ansatte
Lokal aktivitet: 13.701 medlemmer, 600 lokallag og 50 4H-gårder, 7100 følgere, 34.0000 besøkende på 4H gårdene i 2016
Om oss: Vi jobber for at barn og unge skal lære om landbruk, mat, natur, helse, miljø, organisasjonsarbeid, kultur og ved å gjøre. 
 

Biologisk-dynamisk Forening

www.biodynamisk.no
Støtte fra LMD som er foreslått kuttet:

Norsk Gardsost

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet: 252500
 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet:
 

Geitmyra matkultursenter for barn 

Støtte fra LMD som er foreslått kuttet:

Matsentralen Oslo
Støtte fra LMD som er foreslått kuttet:
 
Matvett AS
Støtte fra LMD som er foreslått kuttet:

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt