logo

Du er her:

Nå kan du forhåndsstemme!

Mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. I perioden 1. juli til 11. september kan du forhåndsstemme.

Logo stem.bestem.

Forhåndsstemming på 1-2-3

1. Du kan forhåndsstemme i Norge fra og med 1. juli til 11. september. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

2. Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Ta derfor kontakt med ønsket kommune for åpningstider. Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

3. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Dersom du ikke stemmer i hjemfylket har du bare mulighet til å stemme på de ulike partiene, du kan altså ikke gi personstemmer. Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon. Lurer du på valglokalene er? Eller når de åpner? Her finner du valglokalet ditt.

Hvem kan stemme?

Norske statsborgere som:

- vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

 

Statsborgere i andre nordiske land som:

har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.

Øvrige utenlandske statsborgere som: 

har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

10 gode grunner til å stemme:

1. Du bør bry deg om det som skjer rundt deg

2. Det er vår framtid og vi kan selv være med på å bestemme utfallet av den

3. Du bidrar til å opprettholde demokratiet

4. Ingen stemme, heller ingen klagerett etterpå!

5. For å påvirke samfunnet i den retningen du synes er best

6. Vi må bruke stemmeretten vi har

7. Forandringer begynner i det små – alle bidrag teller!

8. Unge må engasjere seg i politikken – og stemme fram sine egne

9. Vil du virkelig ha folk som få har stemt fram til å sitte og bestemme hvordan våre liv skal bli (skole, utdanning, fritidstilbud osv.)?

10. Vil du påvirke hvordan framtiden skal se ut? Vil du være med å bestemme hvem som skal sitte ved roret i Norge de neste fire årene? Vil du at det skal bli et demokratisk og rettferdig valg?

Husk at du må stemme for å bestemme!

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt