logo

Du er her:

NBU presenterer: Arbeiderpartiet!

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no.

Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til de ulike og gir deg en oversikt. Neste parti ut er Arbeiderpartiet!

 

Helse: 

Vil ha en sterk offentlig helsetjeneste. 
Ap vil at psykisk helse skal bli et kompetansemål i skolen.
Ap vil fjerne egenandel hos fastlegen for ungdom opp til 18 år.

Skole:

AP vil innføre skolemat og skolefrukt.
De vil øremerke midler til skolehelsetjenesten.  
AP vil jobbe mot økt privatisering og vil ikke at statsstøtte skal gå til kommersielle aktører.

Samferdsel: 

Ap vil ha en statlig jernbane og redusere vedlikeholdsetterslepet på denne. 
De vil gjennomføre et løft for fylkes og riksveier. 

Klima: 

Vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskapning fra petroleumsvirksomheten.
• Satse på fullskala karbonfangst og -lagring.

Landbruk:

AP vil styrke bruken av uutnyttede beiteressurser. 
De vil innføre lov om god handelsskikk for å sørge for rettferdig behandling av matprodusentene. 
De vil ta vare på rovdyr og beitenæringen samtidig.

Distrikt:

Ønsker likeverdige velferdstjenester over hele landet. 
Vil sikre utbygging av bredbånd og annen teknologisk utvikling som vil gjøre arbeidsplasser mindre stedbundne. 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt