logo

Du er her:

NBU presenterer: Miljøpartiet De Grønne!

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no

Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til de ulike og gir deg en oversikt. Nå er det Miljøpartiet de Grønne sin tur! 

 

Helse:

MDG vil fremme et offentlig helsetilbud, men som suppleres av private helsetilbud.
De ønsker gratis tannhelsetjeneste fram til fylte 25 år. 

Skole: 

Vil jobbe for moderat utviding av å gruppere elever etter nivå og interesser.
Offentlige virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger. 

Samferdsel:

Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for el-bil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner.

Klima: 

60 prosent av utslippene skal kuttes fram mot 2030. 

Landbruk: 

MDG vil minske lønnsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper. 
De vil ha en matproduksjon som tar utgangspunkt i kvalitet framfor volumproduksjon.
MDG vil gi fortrinn til husdyrslag som utnytter grovfôr- og beitearealer best.

Distrikt: 

Ønsker flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. 
Stoppe utviklinga der kommunen får stadig flere oppgaver, uten at de får økte midler.
De vil styrke lokaldemokratiet. 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt