logo

Du er her:

NBU presenterer: Rødt!

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no.

Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til ulike politiske partier og fram mot valget skal vi presentere dem. Første parti er ut er Rødt!
 
 

Helse: 

Rødt at helsetjenestene skal være offentlig og demokratisk styrt. 
 Rødt vil satse på fullverdige lokalsykehus med akutt og fødetilbud over hele landet. 

Skole:

Skolen skal gi elevene skolemat. 
Skolen skal være leksefri og de praktiske valgfagene må styrkes. 
Rødt vil dessuten styrke skolehelsetjenesten.

Samferdsel: 

Persontransport skal flyttes fra bil til kollektiv der det er mulig. 
Prisen på drivstoff skal differensieres, slik at drivstoff er i distriktene er billigere enn i de store byene.
• All veiutbygging skal gjennomføres uten bruk av bompenger.

Klima: 

Rødt mener at den kapitalistiske vekstøkonomien er i ferd med å ødelegge jorda. 
Rødt vil satse på en fornybar industri for å sikre arbeidsplasser for dem som i dag jobber i petroleumsnæringen.

Landbruk: 

Rødt mener jordbruket skal sikre alle nok og næringsrik mat.
De vil øke matproduksjonen med grunnlag i egne ressurser og redusere soyaimporten.
Rødt ønsker en lov om god handelsskikk.
• Bøndenes inntekt og produksjonvilkår må bedres betraktelig.
 

Distrikt:

Rødt er sterkt kritisk til sentralisering ut fra snevre økonomiske perspektiver og støtter distriktsfolket kamp for lokal forvaltning. 
Ingen kommuner eller fylker bør slås sammen gjennom tvang og de vil styrke lokaldemokratiet
• Stopp i sentralisering og svekking av offentlige tjenester; ambulansetjenester, sykehus, offentlige kontor, politi, post, rettsvesen, alarmsentral, brannvesen og Innovasjon Norge. 
 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt