logo

Du er her:

NBU presenterer: Senterpartiet!

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no.

 

Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til de ulike og gir deg en oversikt. Neste parti ut er Senterpartiet. 

Helse: 

Vil bevare og styrke lokalsykehusene. 
• Mener at anbud er en lite egnet i helse- og omsorgssektoren.

Skole: 

SP ønsker skolemat til alle.
SP vil styrke de praktiske faga. 
SP vil justere utstyrsstipendet slik at de er i samsvar med det reelle kostnadsnivået på de ulike utdanningsprogrammene.

Samferdsel: 

SP vil ha en samferdselspolitikk som tar hensyn til dyrka mark. 
SP vil fase ut fossil energibruk fra person- og varebiler. 
SP vil styrke arbeidet med vedlikehold av fylkesveier.

Klima: 

 Mener at klimaendringer som den største utfordringa verden står overfor.
SP vil satse på klimavennlig industri og bioenergi. 

Landbruk: 

Norge skal være best på dyrevelferd. 
De vil ha et sterkt og velfungerende importvern som sikrer volum i matproduksjonen. 
De vil øke bruken av grasmark ved å styrke beite- og husdyrtilskudd. 
Sp vil at beiterett må veie tyngre enn rovdyr.

Distrikt: 

Ønsker desentralisering av makt.
Endringer av kommunegrenser må skje frivillig. 
Vil utvide personretta virkemiddel i distriktspolitikken, som nedskriving av studielån.

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt