logo

Du er her:

NBU presenterer: Sosialistisk Venstreparti

I ukene fram mot valget kommer vi til å presentere politiske partier på nbu.no.

 
Lurer du på hva de ulike partiene mener om distrikt, landbruk, klima, samferdsel, skole og helse? Vi har tatt en titt på partiprogrammene til ulike politiske partier og fram mot valget skal vi presentere dem. Neste parti ut er SV!
 

Helse: 

SV ønsker å styrke lokalsykehusene og den akuttkirurgiske beredskapen over hele landet. 
De ønsker at tannhelse skal bli en del av folketrygden.
Sv vil innføre flere tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år. 

Skole: 

Vil droppe hjemmelekser til fordel for lekser som gjøres på skolen.
SV vil lovfeste elvenes rett til helsesøster. 
Av relevans for spesielt yrkesfaglig utdanning vil SV vil øke utstyrsstipendet slik at det faktisk dekker elevenes utgifter.

Samferdsel: 

Ønsker å prioritere trygge veier i distriktene framfor motorveier inn mot byene. 
Siden kollektivt skal lønne seg må den være rimelig. 

Klima: 

SV ønsker ikke tildeling av nye letearealer til oljeindustrien. 
SV vil innføre matkastelov og jobbe for internasjonale avtaler for plastforurensning. 

Landbruk: 

SV ønsker å innføre et kompetansebevis for landbruket. 
De vil innføre lov om god handelsskikk og vil premiere bruk av utmarksbeite.
De ønsker å jevne ut driftsulemper via tilskudd for å styrke distriktslandbruket. 

Distrikt:

SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur.

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt