logo

Premier på #nbuls18

Premiene til tevlingene på årets Landsstevnet er produsert av Fru Blom, også kjent som Stine Bjørnstad, på gården i Degernes. Fru Blom er kjent fra NRK-serien «Hagen min» og lager alt for hånd og produserer det du vil ha og har bruk for.

Utdrag fra hjemmesiden:
Fru Blom holder til i den gamle røde låven på gården i Degernes. Låven har verken pipe eller store maskiner, produksjonslinjer eller stordriftsfordeler.
En fabrikk er det nok ikke, men det er definitivt et sted som gir inspirasjon og hvor Fru Blom sine ideer ser dagens lys.

Fru Blom lager møbler og produkter du har lyst på og bruk for.
Fru Blom er kanskje mindre enn liten, men hva gjør vel det når man får lov til å jobbe med det man har aller mest lyst til?
Nemlig å sette nye ideer og produkter ut i livet – H
ver eneste dag!

Fru Bloms gård er som gårder flest – både hjem og arbeidsplass. 
Det er her det skapes, hogges, sages, tenkes, monteres, tegnes, planlegges og grånes.  
Det er nettopp et sted med kort vei mellom arbeid og rekreasjon. Akkurat som Fru Blom befinner seg i krysningspunktet av dette!
 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt