logo

Tevling

Tevling

Den mest sentrale aktiviteten i Norges Bygdeungdomslag helt siden organisasjonen ble født i 1946 er tevling. Helt kort er NBUs tevlinger en samling konkurranser som skiller seg litt fra andre typer konkurranser. Hensikten med tevling er flere:

  • Tevling skal først og fremst være artig for våre medlemmer å delta på, uansett nivå.
  • Tevling er kunnskapsoppbygging. De aller fleste av våre tevlinger har ambisjon om å tilføre tevleren kunnskap.
  • Tevling er annerledes: Du finner ikke maken! Tevling gir oss oppmerksomhet, og er med på å skape liv og røre rundt bygdeungdomslaget.

 

Du kan lese om alle våre tevlinger her. Her vil du finne info om alle tevlingene, tevlingsreglement, dømmesjemaer, etc. 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt