logo

Du er her:

Endringer i mesterskapsplanen

Tevlingspokalen kommer nå også til å omfatte Høstarrangementet.

Tautrekking

Mesterskapsplanen 2017 er nå vedtatt og i den ligger noen endringer.  En av endringene omfatter tevlingspokalen. Tidligere har man regnet sammen tevlingsresultatene fra Landsstevnet, og det fylkeslaget med høyest poengsum har mottatt pokalen, men nå skal også resultatene fra Høstarrangementet med i beregningen.

Dette trer i kraft under Høstarrangementet i 2016, og når tevlingspokalen deles ut under Landsstevnet 2017 er altså resultatene fra både 'Høstarrangementet og Landsstevnet med i beregningen. 

Hest og riding ut - mønstring av hest inn

Det er også innført noen endringer som har med tevlingene å gjøre: 
Hest og ridning blir byttet ut med den tradisjonelle tevlingen mønstring av hest. Denne tevlingen foregår på

NBU-mesterskap

Tautrekking, fotball og volleyball har tidligere vært definert som aktiviteter, men fra og med Landsstevnet 2017 er disse tevlinger og blir definert som NBU-mesterskap. 
En liten endring er også foretatt når det gjelder swing. Hvert fylke får fra 2017 ha tre deltakende par i tevlingen, i motsetning til to par som er praksis i dag.  

Mesterskapsplanen for 2017 finner du her

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt