logo

Du er her:

Husk å søke tevlingsrefusjon

Som arrangør får du dekket kostandene til tevlingsarrangementer.

Tevlingsrefusjon

Vi er inne i siste del av året, men bare halvparten av tevlingsrefusjonspotten er brukt opp – med andre ord er det bare å søke etter at dere har arrangert tevlinger og tevlingskurs i fylkes- og lokallagene. 

Hvordan søke tevlingsrefusjon: 

Ved å gå inn på denne linken finner du refusjonsskjemaene og informasjon om hvordan du søker tevlingsrefusjon.
 

Tevlingene som er omfattet av refusjonsordningen er: 

  • 5 om dagen
  • Spekemat
  • Bløtkakepynting
  • Osteanretning
  • Kokkekamp
  • Motorsag

Du kan søke refusjon fra Gilde, Bama og Tine for matevlingene. Stihl dekker inntil 2000 kroner i kostnader til utstyr brukt i forbindelse med motorsagtevling. 

 
Refusjonsskjemaet fylles ut og sendes til NBU-kontoret på e-post til okonomi@nbu.no eller per post:
Norges Bygdeungdomslag
Pb 9377 Grønland
0135 Oslo 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt