Disse retningslinjene viser til hvordan tevlinger i NBU skal avholdes. 

Alle tevlere og arrangører må holde seg hjemme ved sykdom, samt overholde lokale og sentrale råd og krav for smittevern.

Alle arrangører må fylle ut skjema for arrangering av arrangement på nbu.no.

Det er 5 generelle retningslinjer for tevlinger:

 1. Forsyningsdel
 2. Tevleren under tevlinga
 3. Tevlingsansvarlig
 4. Smitteverntiltak under tevlinga
 5. Mat

Disse punktene står beskrevet under. Nedenfor står tevlingene på mesterskapsplanen i alfabetisk rekkefølge. Under hver tevling står det hvilke retningslinjer som skal følges for den enkelte tevling. 

Generelle retningslinjer 

1. Forsyningsdel

Forsyningsområdet anbefales å deles inn i to eller flere soner, med like råvarer i hver av sonene. Hver sone bemannes med én person. Råvarer skal til enhver tid (før og under tevlingen) deles ut til tevleren. Tevleren skal ikke forsyne seg eller dele opp varer selv.
Arrangøren roper opp deltakere som i tur går og henter råvarer. Det skal ikke være flere tevlere oppe til forsyning enn det finnes soner. Én tevler per sone av gangen.
Tevleren må hente alt den vil ha i første runde. Det blir kun én mulighet for å komme opp til forsyningsområdet før tevlingen starter. Ønsker tevleren å gå opp for å forsyne seg under tevlingen, må tevleren tydelig melde fra til tevlingsansvarlig om dette. Tevleren må da avvente til et klarsignal har blitt gitt fra arrangør før man kan forlate plassen sin og gå opp til forsyningssonen igjen.

2. Tevleren under tevlingen

Tevleren må til enhver tid melde fra om å få forlate tildelt plass. Tevleren får ikke gå fra plassen sin før klarsignal er gitt av arrangør/tevlingsansvarlig.

3. Smittevernansvarlig 

På lokalt-, fylkes- og sentralt nivå skal det under alle tevlinger utnevnes en smittevernansvarlig i tillegg til tevlingsansvarlig/arrangør. På lokalt- og fylkesnivå kan dette utebli på tevlinger hvor det er færre enn 10 tevlere (inkl. hver enkelt på lag), så lenge arrangøren føler de kan ha kontroll på smittevernet uten. 
Smittevernansvarlig presenteres i forkant av tevlingen sammen med dommerne. Smittevernansvarlig har ansvar for at tevlingen følger smittevernstiltak og retningslinjer for tevlingene.

4. Smitteverntiltak under tevlinga 

 • Tevleren bruker kun eget utstyr. Skal utstyr lånes må dette desinfiseres/vaskes før og etter utlån. 
 • Alle bord skal desinfiseres før tevling, etter eventuell forsyningsdel og etter tevlingen er ferdig. 
 • Serveringsfat skal være rene når arrangør legger de ut på bordene. 
 • Alle deltakere og arrangører følger til enhver tid FHI og lokale myndigheter sine smittevernstiltak (Les: minst 1 m avstand, renhold osv.). 
 • Alle utsatte overflater desinfiseres før, under og etter tevlingen (Eksempel: dørhåndtak, ratt, utstyr, stoler, bord o.l.)

5. Mat 

 • Mat skal ikke severes andre personer enn de som har lagd den.
  • For oss er matsvinn viktig, men i denne perioden er bekjempelsen av korona viktigere. For at vi skal kunne tevle fysisk på en overkommelig måte må vi godta litt matsvinn for å unngå smitte.
  • Vi oppfordrer til å bruke maten likevel. Oppfordre tevlerne til å spise den selv eller ta med hjem.
 • Vi anbefaler munnbind til tevlerne.
 • Smak av mat utgår for dommere. Vi foreslår at alle får 10 poeng her. Slik har deltakerne fortsatt mulighet til å få en samlet poengsum på 100. 

Tevlinger på mesterskapsplanen 

5 om dagen

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5.
 • Dipp utgår.
 • Tevlingene bør gjennomføres individuelt. Fatene kan tilpasses slik at man skal anrette for 1 eller 2 personer og ikke 4 som det står i reglene.

Blomsterdekorering 

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3 og 4. 
 • Tevleren tar selv ansvar for dekorasjonen etter tevlinga. 

Bløtkakepynting 

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5. 
 • Krem: Velg mellom punktene 1-3
  1. Deltakere har med egne miksmastere.
  2. Arrangør stiller med en miksmaster per pers. Eventuelt dele piskingen i to omganger hvor miksmasterne desinfiseres mellom omgangene.
  3.  Arrangør stiller med ferdig pisket krem til hver deltaker. 

Borddekking

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Kan ellers gå som normalt.

Eksteriørbedømming av ku, hest og sau 

 • Generelle retningslinjer nr. 4.
 • Avholdes med fordel digitalt eller utendørs. Skjema for digital gjennomføring kan fås fra kontoret. 

Friluftsmatch 

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4. 
 • Bør gjennomføres individuelt.
 • Om tevlingen skal arrangeres med lag så skal ingen dele utstyr og ingen skal oppholde seg nærmere enn 1 m unna hverandre. 

Gjensidige-cup 

 • Se retningslinjer for moped, verneløp og trafikk. 

Handyman

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4.
 • Bør gjennomføres individuelt.
 • Om tevlingen skal arrangeres med lag så skal ingen dele utstyr og ingen skal oppholde seg nærmere enn 1 m unna hverandre.

Kokkekamp 

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5.
 • All mat skal varmebehandles.
 • Alt utstyr skal medbringes av deltaker. Deltakere skal ikke dele på utstyr underveis. 
 • Utstyr som f.eks. koketopper må arrangør sørge for at hvert lag har tilgang på hver seg. 
 • Skal det grilles skal dette informeres om på forhånd slik at deltakerne har utstyr som grillklype o.l. 
 • Det oppfordres til å gjennomføre denne tevlingen individuelt. 

Kulturmønstring

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4. 
 • Opptredener kan bare gjennomføres om deltakerne holder avstand. 
 • Gjenstander skal kun brukes av enkeltpersoner og må selv medbringes av deltakeren. 
 • Mikrofon og eventuelle andre gjenstander i bruk skal desinfiseres mellom hver opptreden. 

Maskinmelking

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4. 
 • Alle kontaktområder skal vaskes eller desinfiseres mellom hver tevler.
 • Tevlere bruker hansker under tevlingen. 

Moped

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4. 
 • Alle kontaktområder skal vaskes og desinfiseres mellom hver tevler.
 • Hjelm: velg ett av punktene
  1. Alle deltakere har med egen hjelm. 
  2. Arrangør stiller med halvhjelm som desinfiseres mellom hver deltaker. 

Motorsag, lag - STIHL-cup - motorsag individuelt

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4. 
 • Under lagtevling skal veksling skje kontaktløst, med linje på bakken som må krysses. 
 • En person har ansvar for å desinfisere stoppknapp og bord for sverdsnuing mellom hver deltaker inkl. mellom deltakere på samme lag. 

Mønstring av hest

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Alle kontaktområder skal vaskes eller desinfiseres mellom hver tevler.

Osteanretning 

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5. 

Presisjonskjøring med traktor, lag

 • Skal foreløpig IKKE gjennomføres.
 • Oppfordrer til å være kreativ og lage alternative tevlinger.

Quiz - musikkunnskap - bygdequiz

 • Generelle retningslinjer nr. 2, 3 og 4. 
 • Alle deltakere må ha tilstrekkelig avstand til enhver tid. 
 • Kun en kan skrive. 
 • Kan med fordel gjennomføres digitalt og på videosamtale. 

Spekematanretning

 • Generelle retningslinjer nr. 1, 2, 3, 4 og 5. 
 • Tevlingene bør gjennomføres individuelt. Fatene kan tilpasses slik at man skal anrette for 1 eller 2 personer og ikke 4, som det står i reglene. 

Spenna gæær’n

 • Skal foreløpig IKKE gjennomføres. 
 • Oppfordrer til å være kreativ og lage alternative tevlinger. 

Swingtevling

 • Skal foreløpig IKKE gjennomføres.
 • Oppfordrer til å være kreativ og lage alternative tevlinger.

Tautrekking, volleyball og fotball 

 • Skal foreløpig IKKE gjennomføres.

Trafikk

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Alle kontaktområder skal vaskes eller desinfiseres mellom hver tevler.

Traktor – redskap – trygghet (TRT)

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4. 
 • Alle kontaktområder skal vaskes og desinfiseres mellom hver tevler.
 • Det oppfordres at tevlere bruker hansker.

Verneløp

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4.
 • Avholdes med fordel digitalt. 

Vill villmark

 • Generelle retningslinjer nr. 3 og 4. 
 • Alle kontaktområder skal vaskes og desinfiseres mellom hver tevler.

Øvrige tevlinger og oppfordringer

 • Vi oppfordrer i denne tida til å ta i bruk andre tevlinger enn de dere er vant til. Bruk de generelle retningslinjene som er utarbeidet.
 • Vær kreative. Ingen tevlinger må avholdes slavisk etter reglementet. Lag gjerne egne tevlinger med egne regler.
 • Spørsmål om retningslinjer, gjennomføring og andre ting - kontakt tevlingsleder.