logo

5 om dagen

Her finner du tevlingsregel og dømmskjema for 5 om dagen.

På NBUs høstarrangement tevler det i lagtevlingen 5 om dagen. Her er det om å gjøre å lage det fineste fatet med frukt og grønt. I tillegg skal det ofte lages en dressing som passer til innholdet på fatet. Les mer om tevlingen i reglen under.

Tevlingskjema

Dømmeskjema

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt