logo

Du er her:

NBUs mesterskapsplan

NBUs Mesterskapsplan er det styrende dokumentet når det gjelder hvilke tevlinger som skal arrangeres på de sentrale arrangementene i NBU, altså NBUs Landsstevne og NBUs Høstarrangement.

I tillegg til de tevlingene som står på mesterskapsplanen står arrangør fritt til å legge til andre tevlinger. Mesterskapsplanen er også kjekk å bruke i fylkene, for å lettere kunne bestemme hvilke tevlinger det skal kvalifiseres til på fylkesnivå, og når på året dette skal skje.

Det er NBUs tevlingsnemnd som fremmer mesterskapsplanen for sentralstyret etter at forslaget ar vært ute på høring før jul. Høringsrunden blir tatt til etterretning, og sentralstyret vedtar på første styremøte etter nyttår mesterskapsplanen for det neste året. På 1. representantsskap orienteres fylkene om mesterskapsplan både for inneværende år og neste år. 

Har du innspill til NBUs mesterskapsplan, ta kontakt med tevlingsleder Camilla Bye (cam.bye@gmail.com)

Mesterskapsplan for 2018

Mesterskapsplan for 2019

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt