logo

Øvrige tevlinger

Her ligger alle tevlingene som ikke er på mesterskapsplanen.

Norgeskunnskap ble tatt ut fra mesterskapsplanen i 2015 til fordel for den nye bygdequizen. Under finner du tevlingsreglen:

Norgeskunnskap tevlingsregel

NBU-quiz og musikkquiz ble tatt ut fra mesterskapsplanen i 2015 til fordel for den nye quizen. Under finner du tevlingsreglene:

NBU-quiz tevlingsregel

Musikkquiz tevlingsregel

 

Nye og gamle tevlinger:

Banansplitt tevlingsregel

Bygdekjennskap tevlingsregel

Cupcaketevling regel

Eksteriørbedømming av bil

Eksteriørbedømming av geit tevlingsregel

Eksteriørbedømming av gris tevlingsregel

Dialekttevling regel

Fjørfe tevlingsregel

Foto tevlingsregel

Frisøm tevlingsregel

Graver'n tevlingsregel

Grilling tevlingsregel

Hesteskokasting tevlingsregel

Kjøring med hest tevlingsregel

Kombinert skogbruk tevlingsregel

Kombinert skogbruk dømmeskjema

Kortlaging tevlingsregel

Kryddertevling regel

Marsipan tevlingsregel

Maskinsøm tevlingsregel

Maskinsøm dømmeskjema

Miljøtevling regel

Mønstring av hest tevlingsregel

Natursti tevlingsregel

Rundballepulling tevlingsregel

Servering tevlingsregel

Sildeanretning tevlingsregel

Sildeanretning dømmeskjema

Skogplanting tevlingsregel

Skogplanting dømmeskjema

Smørbrødskjæring tevlingsregel

Tapas tevlingsregel

Teigplog tevlingsregel

Teigplog dømmeskjema

Tekstiltevling regel

Tevlingsløp tevlingsregel

Varekunnskap tevlingsregel

Vendeplog tevlingsregel 

Vendeplog dømmeskjema

Hest og riding:

Tevlingsregel

Rideprogram 1 NBU

Rideprogram 2 NBU

Dommerveiledning del 2

Dømmeskjema del 3

Dømmeskjema del 4

Plasseringstabell

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt