logo

Spekematanretning

Her finner du tevlingsregel og dømmeskjema for spekematanretning.

Spekematanretning er en lagtevling hvor det er om å gjøre å lage det fineste fatet med spekemat og passende grønnsaker. Les mer i reglen under:

Tevlingsregel

Dømmeskjema

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt