logo

Du er her:

Hvordan skrive pressemelding

Her får du tips til hvordan du skriver en pressemelding for å få spalteplass i din lokalavis.

Årlig arrangeres det et vannvittig stort antall arrangement i NBU. Disse aktivitetene er det viktig å fortelle andre om, og den beste måten å gjøre dette på er ved å få oppslag i avisa. 

Pressemeldinger kan gjøre det lettere å komme på i media. Når du skal arrangere noe er det lurt å sende ut en pressemelding/invitasjon til lokalmedia, som sier noe om hva som skal skje, når og hvor det foregår og hvem som kan kontaktes for mer informasjon. 

Det kan også være greit å ta en telefon til avisa og høre om de har fått pressemeldinga, og høre om dette er noe de kan tenke seg å delta på for å skrive om arrangementet. 

Man kan også sende ut en pressemelding etter at arrangementet er over. Skriv da om hva dere gjorde, intervju gjerne en deltaker eller ansvarlig for arrangementet og legg ved bilder. 

Her kan du laste ned en mal for pressemelding 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt