logo

Du er her:

Hvordan søke penger?

Skal ditt lokallag eller fylkeslag arrangere sommerstevne, eller trenger dere penger til drift av laget? Her følger noen tips om hva som er viktig når man skal skrive en søknad om pengestøtte.

HVORDAN SKRIVE SØKNADER

 • Vær saklige og profesjonelle – bruk tid på å få søknaden og evt. tilhørende tallmateriale til å se bra ut, og bruk et godt og lettfattelig språk
 • Hold det kort og informativt!
 • Husk å få noen til å lese gjennom søknaden før den sendes
 • Hvem er dere?
 • Få tydelig frem hva dere søker penger til
  • Sum
  • Hvilke utgifter skal pengene dekke, hvis de skal dekke noe spesielt? 
 • Er det et arrangement eller ordinær drift?
  • Det er lettere å få penger til spesielle aktiviteter og tiltak
 • Kontonummer
 • Kontaktinformasjon til en kontaktperson
  • Dette kan godt være leder eller kasserer. Kontaktpersonen må kunne spare på spørsmål vedrørende søknaden
 • Legg ved budsjett hvis slik finnes
 • Datofest søknaden
 • For søknader til ordinær drift kan det være krav om at det skal legges ved et godkjent regnskap fra året før (eks. Kulturmidler i kommunen etc.)
 • Bruk logo, nettsider etc hvis dere har slikt
 • Signer gjerne

ETTERARBEID

 • Hvis dere har mulighet: spør når søknaden vil bli behandlet
 • Etter en til to uker er det lov å spørre hvordan det går med søknaden, om den er behandlet eller ei
 • Kommunen/fylkeskommunen har plikt til å svare på brev de har mottatt.
 • Noen forlanger å få rapport og regnskap etter endt arrangement – sørg for å ha det på stell.
 • Regnskap og budsjett må samsvare.
  • Det betyr at du må bruke de samme postene begge steder. Står det ”TEVLING” i budsjettet må du ha en post i regnskapet som heter det samme. Hvis dere har brukt penger slik at det ser ut som om dere ikke har fulgt budsjettet må dette forklares i rapporten.
 • Send takkekort hvis dere får penger fra f.eks. andre lag og foreninger

Eksempel på søknad finner du her(PDF):  

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt