logo

Du er her:

Idémyldringer med medlemmene

Hva bør fylkes- eller lokallaget mene?

Det kan for eksempel være aktuelt at fylkeslaget reagerer ved spørsmål om kommunesammenslåing og at lokallag engasjerer seg hvis bygdekinoen står i fare for å legges ned eller hvis kjente personer skal besøke bygda. Hvordan kan den lokale skolen bli bedre? Osv… Inkluder medlemmene og spør hva som er viktig for dem, hva de ønsker at Norges Bygdeungdomslag skal jobbe med.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt