logo

Du er her:

Inviter til fagseminar, møte, studieringer eller kortkurs

Er det et tema dere ønsker å lære mer om i lokallaget? Inviter noen på besøk som kan lære dere.

Inviter til fagseminar

«BU lærer deg landbrukspolitikk på 1-2-3» kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Lag gjerne en studiering over flere kvelder. I forkant av valg kan det være aktuelt med temakveld om hvordan et stortings- eller kommunevalg foregår, om sammensetning av representanter fra ulike partier og prosessen fra gammel til ny regjering. Bondelagene, politikere, lærere, BU-medlemmer eller andre som sitter med aktuell kompetanse, kan brukes.  

Hvis studieringen eller kurset møter de riktige kravene kan du få støtte fra Studieforbundet Næring og Samfunn til gjennomføringen. Ta kontakt med fylkeslaget ditt eller NBU-kontoret for informasjon om dette. 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt