logo

Du er her:

Medlemsevaluering

Vi har laget et utkast til ei medlemsevaluering som lokallagstyret kan bruke for å lære mer om medlemmene sine.

Her finner du et utkast til ei medlemsevaluering, som kan være et godt verktøy for styrer i lokallag for å finne mer ut om medlemmene sine, hva de kan gjøre bedre og hva som er lagets sterke sider. Evalueringa kan skje før en fest, etter et arrangement eller sendes ut på mail til alle medlemmer av laget.

Det er ikke obligatorisk å gjennomføre slike undersøkelser, og lokallagene står fritt til å bruke skjemaet som det står nå eller legge til eller trekke fra spørsmål. Dette er først og fremst et forslag. Det viktigste er likevel at alle kan svare anonymt, slik at evalueringa blir mest mulig representativ for laget.

 

Her finner du utkastet til evalueringa.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt