logo

Du er her:

Slik holder man et årsmøte i fylkeslaget

Før 1. mars skal fylkeslagene i Norges Bygdeungdomslag avholde sine årsmøter. Aldri vært med på dette før? Fortvil ikke, her kommer vår guide til deg.

Årsmøte

Forberedelser: 

 • Regnskapet må være ferdig og revidert i god tid før årsmøtet.
 •  Fylkesårsmøtet kunngjøres seks uker i forkant. Innkalling med saksvedlegg skal sendes ut senest to uker før møtet.
 •  Hent inn valgkomiteens innstilling i god tid før sakspapirene sendes. 
 • Få tak i en oppdatert medlemsliste slik at dere har oversikt over hvem som har stemmerett og ikke. 
 • Få tak i lokaler og planlegg eventuell bevertning.
 • Planlegg hvem som skal legge fram de ulike sakene.
 •  Lag delegatskilter (nummerlapper).

Under årsmøtet: 

 •  Møt godt forberedt. 
 •  Ha avklart ordstyrer på forhånd, gjerne arranger et eget forberedelsesmøte der ordstyrer er invitert.
 • Ha en dagsorden/saksliste klar.
 • Ha sakspapirene tilgjengelig (slik at de som evt. har glemt disse får et eksemplar).


Etter årsmøtet: 

 •  Fyll ut og send inn årsmeldingsskjemaet. Skjemaet sendes ferdig utfylt tilbake til organisasjonskonsulenten på e-post: organisasjon@nbu.no (husk vedleggene til skjemaet)
 • Ta et kort møte det med nye styret slik at folk blir kjent med hverandre før årsmøtefesten, og sett dato for første styremøte.
 • Oppdater informasjon om fylkesstyret på fylkesnettsiden.

Årsmøtets sammensetning

 • Valgte representanter fra lokallag. Tre personer fra lokallag med inntil 50 medlemmer. Deretter en representant i tillegg for hvert påbegynte 50-talls medlemmer. Det møter maksimal fem representanter fra hvert lokallag. Lokallaget må også ha godkjent årsmeldingsskjema.
 • Fylkesstyret.
 • To representanter fra Bondelaget.
 • To representanter fra Bygdekvinnelaget.

Andre utenom dette betraktes som gjester, og har ikke stemmerett. Representanter (med unntak av Bondelaget og Bygdekvinnelaget) må ha betalt kontingenten for å ha stemmerett.

ÅRSMØTETEGNSPRÅK: Dette er de tre tegnene du må lære deg om du vil si noe på årsmøtet.


Årsmøtetegnspråk
1. Innlegg 
Når du vil holde et innlegg i behandling av saker, holder du nummerlappet høyt opp med en finger foran lappen. 

2. Replikk
En replikk er en kort kommentar eller et kort spørsmål til den som har innlegg fra årsmøtets talerstol. Hold nummerlappen opp med to fingre foran lappen. 

3. Til dagsorden 
Om du ønsker at møtet skal gjennomføres på en annen måte enn det som er praksis (f.eks at sakene skal behandles i en annen rekkefølge), kan du ta ordet «til dagsorden». Hold nummerlappen opp og legg den andre håndflaten oppå lappen.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt