logo

Du er her:

Slik skaffer du penger til lokallaget

Re Bygdeungdomslag la støttefakturaer i postkassene rundt om i bygda og fikk inn mye penger.

Penger

Lokallaget i Vestfold slet med dårlig økonomi, men et svært enkelt grep gjorde at de fikk inn en od del penger. Nå vil de dele ideen med andre lokallag som ønsker å spe på økonomien.

- Da jeg begynte som kasserer i Re Bygdeungdomslag høsten 2015 hadde lokallaget en svært dårlig økonomi. Som et av flere tiltak utformet jeg i samarbeid med styreleder en støttefaktura som vi kjørte rundt og la i et knippe postkasser i bygda, forteller Connie Pedersen. 

Og dette var et lønnsomt brev å legge i postkassene rundt om i Re.

- Hele 19 stykker valgte å sende oss penger (10 prosent av alle som fikk brevet). Vi fikk tilsammen inn 3900 kroner, noe vi er svært fornøyde med.  å spesifisere aktiviteten de støtter. Dette tenker vi å gjøre hvert år, men vi vil spesifisere aktiviteten de støtter -  og med dette fortsette den positive utviklingen i vår økonomi, fortsetter kassereren. 

Her ser du fakturaen Re Bygdeungdomslag lagde og delte ut: 

Støttefaktura

På fakturaen skrev de følgende tekst: 

Kjære nabo

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende organisasjon av og for ungdom, som jobber for levende bygder og for å tilby våre medlemmer alle muligheter!
Re bygdeungdomslag er et lokallag i vekst, med 80 medlemmer pr 31.12.2014. For å kunne leve opp til Norges Bygdeungdomslags visjon om å være best på levende bygder bruker lokallaget i Re kommune mange virkemidler, som blant annet tevlinger, dans, amatørteater, bygdekino og bygdepolitiske aktiviteter. I tillegg kommer skolering av tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs i regi av NBU. Organisasjonen skaper med dette sosiale møteplasser for ungdom på bygda.
For å kunne gjennomføre aktivitetene nevnt over, kreves økonomiske midler. I den anledning tillater vi oss å spørre deg og din husholdning ydmykt om en pengedonasjon av valgfritt beløp. Beløpet pålydende 200,- er altså kun en veiledende sum, og beløp av alle størrelser tas imot med stor takknemlighet.
På forhånd tusen takk for støtten.
Sammen kan vi gjøre bygda til en attraktiv plass å leve og bo på for ungdommen

Med vennlig hilsen
Ole Kristian Bruserud
Styreleder i Re Bygdeungdomslag

 

Andre måter lokallaget kan skaffe penger på - foruten Frifond og momskompensasjon:

  • Støtteordninger til frivillig barne- og ungdomsarbeid (fra kommunen)
  • Landkreditt Banks aktivitetsfond
  • Tevlingsrefusjon  - les mer her
  • Priser med pengepremier utdelt av NBU sentralt (aktivitetsprisen og tevlingsprisen som deles ut på årsmøtet)

LES OGSÅ: Hvordan søke penger

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt