logo

Du er her:

Søk om momskompensasjon nå

Visste du at laget ditt kan få momskompensasjon?

Moms

I 2014 søkte 10 fylkeslag og 34  lokallag og fikk til sammen 321 656 kr.

Kort om momskompensasjon:

Momskompensasjon er en ordning satt opp av regjeringen og er et middel for å styrke den frivillige sektoren. Formålet er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Tallene fra fjoråret blir brukt som grunnlagstall i søknaden. Det er driftskostnadene til de ulike lokallagene og fylkene som blir brukt når man skal regne ut kompensasjonen.

 

Så enkelt er det - Hva fylkeslag og lokallag må gjøre for å få momskompensasjon 2015:

•  Send inn et forenklet skjema og regnskap til økonomi- og medlemskonsulent Marthe Kristin på kontoret. Skjemaet er enkelt, det er bare å fylle inn driftskostnadene til laget fra fjorårets regnskap, altså tall fra 2014. Send med regnskap deres og revisjonsberetning fra 2014 som underlag for tallene. 

•  Frist for underleddene å sende inn skjema til sekretariatet er 1 juni.

•  Sekretariatet sammenstiller alle innsendte skjemaer og sender på vegne av NBU videre til de offentlige instansene.

 

E-POST VEDLAGT SKJEMA OG REGNSKAP 2013/2014 TIL okonomi@nbu.no INNEN 1. JUNI 2015.

Ta gjerne kontakt om det skulle være noen spørsmål til søknaden! E-post: okonomi@nbu.no eller telefon: 948 35 577

Mer info finner du på: http://www.lottstift.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt