logo

Du er her:

Søk penger fra Landkreditt Banks Aktivitetsfond

60 000 kroner skal deles ut til lokallagene våre.

Lokallagene i Norges Bygdeungdomslag får tilbud om å søke penger fra Landkreditt Banks Aktivitetsfond. Pengene som deles ut skal gå til økt aktivitet og synlighet i lokalmiljøet, og bidra til rekruttering til Norges Bygdeungdomslag.

Vilkår for tildeling av penger fra Landkreditt banks aktivitetsfond

 • Pengene skal brukes på en konkret aktivitet som er åpen for alle, har vervepotensial og som skaper gode møteplasser for ungdom på bygda.
 • Aktiviteten skal være alkoholfri.
 • Aktiviteten må arrangeres i tidsrommet 1. desember til 13. juni.
 • Rapporteringen skjer via statusoppdateringer med bilder/video på Facebook og emneknagg #Landkredittaktivitet
 • For å bli vurdert må lokallaget ha gjennomført årsmøte, og sendt inn årsmeldingsskjema.
 • Lokallag prioriteres, men fylkeslag kan også søke.
 • Lag som tidligere har fått midler uten å levere inn rapport, vil bli prioritert sist ved videre tildelinger

Søknadsprosess - søknadsfrist 14. november

Alle lokallagsledere får en måned før fristen tilsendt en egen epost med forhåndsutfylt lenke for å søke.

Dersom du ikke har fått tilsendt lenke kan du finne søknadsskjemaet her.
 

Trenger du inspirasjon til hva lokallaget ditt kan søke penger om? Sjekk emneknaggen #landkredittaktivitet18

Enkel rapportering på facebook

Lokallagene som får tildelt midler fra aktivitetsfondet skal rapportere om aktiviteten. Dette gjøres via statusoppdateringer med bilder eller video på Facebook.  Dette synliggjør og skaper blest om våre positive aktiviteter!

Før aktivitet

Innhold i statusoppdatering

 • Bilde/illustrasjon til aktiviteten
 • Hva skjer
 • Når/hvor?
 • Hvor finner jeg mer info om påmelding osv?
 • Hvem arrangerer
 • Ha med at aktiviteten er støttet av Landkreditts Aktivitetfond 
 • #Landkredittaktivitet

Publiseres hvor?

 • Lokallagets side på Facebook
 • Fylketslages side på Facebook

Under/etter aktivitet

Innhold i statusoppdatering

 • Bilde/video fra aktiviteten
 • Hva gikk aktiviteten ut på?
 • Hvor/når var aktiviteten?
 • Hvordan var deltagelsen/stemningen?
 • Hvem var arrangør?
 • Ha med at aktiviteten var støttet av Landkreditts Aktivitetfond
 • #Landkredittaktivitet

Publiseres hvor?

 • Lokallagets side på Facebook
 • Deles på fylkeslagets side på Facebook
 • Deles på NBU sin side på facebook
 • Landkreditt Bank følger NBU på Facebook og deler deretter aktuelle aktiviteter.

NB! Dersom rapportering ikke utføres vil lokallaget bli prioritert sist ved senere tildelinger.

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt