logo

Du er her:

Søk penger fra Landkreditts aktivitetsfond

60 000 kroner skal deles ut til lokallagene våre.

BOBLEFOTBALLTURNERING: Heidal/Sel/Vågå Bygdeungdomslag arrangerte boblefotballturnering høsten 2016 etter å ha fått penger fra Landkreditt bank sitt aktivitetsfond.

Lokallagene i Norges Bygdeungdomslag får tilbud om å søke penger fra Landkreditt banks aktivitetsfond. Pengene som deles ut skal gå til økt aktivitet og synlighet i lokalmiljøet, og bidra til rekruttering til Norges Bygdeungdomslag.

Hvert lokallag kan søke om inntil 5000 kroner og dere søker ved å bruke søknadsskjemaet som ligger her. Søknadsskjemaet fylles inn elektronisk og sendes på e-post til organisasjon@nbu.no

Vilkår for tildeling av penger fra Landkreditt banks aktivitetsfond: 

  • Pengene skal brukes på en konkret aktivitet som er åpen for alle, har vervepotensial og som skaper gode møteplasser for ungdom på bygda.
  • Aktiviteten skal være alkoholfri.
  •  Aktiviteten må arrangeres i tidsrommet 01.12.2017–13.07.2018.
  • For å bli vurdert må lokallaget ha gjennomført årsmøte, og sendt inn årsmeldingsskjema.
  • Lokallag prioriteres, men fylkeslag kan også søke
  • Rapporteringen skjer via statusoppdateringer med bilder/video på Facebook og emneknagg #Landkredittaktivitet18
  • Lag som tidligere har fått midler uten å levere inn rapport, vil bli prioritert sist ved videre tildelinger

Søknadsfrist: 14. november 2017. Søk her

Husk at lokallagene som har fått midler skal legge ut bilder/statusoppdatering av aktiviteten de har fått penger for å gjennomføre i sine sosiale medie-kanaler (Facebook, Instagram, Snapchat). Dette skal skje før aktiviteten for å informere om hva som skal skje, samt underveis/etter for å vise fram bilder. 

Trenger du inspirasjon til hva lokallaget ditt kan søke penger om? Sjekk emneknaggen #landkredittaktivitet16

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt