logo

Du er her:

Starte lokallag?

Fortviler du att det ikke finnes lokallag i nærheten av deg? Her vil du finne en sjekkliste for hva som må være på plass, hvor dere finner saker og ting som det er kjekt å ha når en skal starte et lokallag i regi av Norges Bygdeungdomslag.

Vi deler inn i oppstart og restart av lokallag. Oppstart er når det ikke har vært lokallag på plassen før eller laget formelt er lagt ned, det som er spesielt her er at i tillegg til årsmeldingsskjema må også stiftelsesdokument fylles ut. Med restart menes at man starter opp igjen ett tidligere lag som har vært aktivt i nærområdet.

Når man skal starte et lokallag bør følgende være på plass

Vedtekter og fremgangsmåte for oppstart:

 • Innkalling til oppstarts-/årsmøte - For at det skal startes et lokallag bør flest mulig vite om det. Spre informasjon og kontakt media. Gjør en gladsak ut av det!
 • Årsmeldingskjema - For at et lokallag skal kunne bli godkjent som et lokallag i NBU må årsmeldingsskjema være korrekt utfylt og innsendt til sekretariatet. En kopi skal også inn til fylket.
  Viktig å få påført hvem som er leder, nestleder, kasserer og andre verv man vil ha med i styret. Skriv tydelig kontaktinformasjon da dette skal brukes i forbindelse med utsending av informasjon.

​Hvilket navn skal lokallaget ha?

Husk det har eksistert lokallag ganske mange steder omkring i landet.

 • Om det ikke har vært lag på stedet før er det fritt frem til å velge navn. Men husk, navnet skal omfavne alle i nærmiljøet og være noe man er stolt av.
 • Har det eksistert lag på stedet før, må man sjekke om det laget er formelt nedlagt og om dette lokallaget har eiendeler eller er medeier i noe.
 • Om man vurderer sammenslåing av lokallag så kan dette være en finurlig prosess. Ta kontakt med sekretariatet om dette er et alternativ.

HUSK: Innsendte papirer skal være underskrevet av leder og to styremedlemmer.

Opprettelse og disponering av bankkonto

Det er bestandig to personer som skal ha tilgang til lagets bankkonto. Blant annet for å forhindre underslag og for å ha bedre oversikt.

 • Har laget tidligere hatt bankonto - Om så må tidligere disponent gi fra seg retten til den kontoen til to nye i styret. Korrekt fremgangsmåte og utfyllelse av skjema hjelper banken dere med.
 • Opprettelse av ny konto - To representanter fra det nye styret blir satt opp som disponenter for kontoen, leder og kasserer er to naturlige kandidater.

Uansett hva som er utgangspunktet føres kontonummer, hvem som har fullmakt og beholdningen inn i årsmeldingskjemaet som sendes inn til sekretariatet.

Oppstartsfondet

Det er mulig for alle nye lokallag om å søke penger fra NBUs eget oppstartsfond. Maksimal søkesum er 10.000. Organisasjonskonsulenten kan hjelpe dere med dette.

Arkivering

Om laget har eksister tidligere ligger det kanskje eiendeler og protokoller lagret en plass, som regel hos fylkesstyret. Nystartet lag bør fra dag en finne en løsning og arkivere møteprotokoller og andre viktige saker, Fylket har som regel tilgang til et lager som det er mulig å bruke.

Høstkurs

Det er der styreverv og inspirasjon læres, nystartet lokallag skal ved første høstkurs være med på dette. Om laget blir startet opp i januar bør fylkesstyret være ekstra behjelpelig i starten.

Hva slags hjelp kan jeg få av sekretariatet i Oslo?

 • Org-håndboken = ”Beskrivelse” av organisasjon sin oppbygging og hvem som gjør hva.
 • Vervebrosjyrer = kort informasjon om NBU.
 • Plakater = planlegger du arrangement? Greit å ha tilgjengelig.
 • NBU`s vedtekter = lover og regler i NBU.
 • Innmeldingsblanketter = lister som brukes i forbindelse med innmelding av medlemmer.
 • Oppstartsfondet til NBU = Mulighet å søke penger for å komme i gang med aktivitet.
 • Tidligere utgivelser av medlemsblad = Greit å bla igjennom for en som er nysgjerrig.
 • Stiftelsesdokument = Forenkler oppstart av lokallag. 
 • Idébank = Få inspirasjon til hva du kan arrangere.
 • Frivillighetsregisteret = Grasrotandel og merverdiavgiftskompensasjon.

Mye av denne informasjonen kan leses eller lastes ned fra denne nettsiden. Det kan være lurt å se litt på det føst før dere kontakter sekretariatet.

Med denne infoen er det bare å starte opp lokallag!

 

 

 

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt