logo

Du er her:

Tips når man skal skrive uttale

Snart er det årsmøter i fylkeslagene. Her er tips hvis du vil fremme en politisk sak!

Uttalelser er en vanlige måte å formulere politisk meningsstyring. De brukes for av avklare hva en organisasjon mener om et område eller et problem. Uttalelser kan avklare ny politikk eller presisere gjeldende politikk. Uttalelser kan også gi politiske saker aktualitet i organiasjonen. Uttalelser trenger ikke være lange. 
 
En uttalelse bør implisitt avklare tre spørsmål: 
1. Hvor er vi?
2. Hva vil vi? 
3. Hva gjør vi? 
 
“Hvor er vi?” er en beskrivelse av virkeligheten slik vi ser den. Hva vi mener er problemet og hva som har ført til problemet.
 
“Hva vil vi” sier noe om målene - hvordan ønsker vi at verden/bygda/landbruket/en fagutdanning skal se ut. 
 
“Hva gjør vi” beskriver hva vi må gjøre for å komme dit. Hvordan politikk, tiltak eller virkemidler trengs det for å oppnå “Hva vil vi”. 
 

Del 1: Innledning og avklaring

 
Den første delen er innledende og avklarende. 
 
- Hva er situasjonen? 
- Hva er problemet? 
 
Her kan man gjerne definere ord og bregreper. Bruker man for eksempel begrepet “bærekraftig jordbruk” kan man avklare det med å skrive “NBU mener at bærekraftig jordbruk er et jordbruk som tar utgangspunkt i å produsere mat på norske ressurser”. 

Del 2: Tiltak og virkemidler

 
Her skriver man hva NBU ønsker at vi skal gjøre med problemet. Her foreslås tiltak rettet mot de som har myndighet til å iverksette tiltak for å løse det gjeldende problemet. Det være seg organisasjonen om det for eksempel dreier seg om å øke mangfoldet av underrepresenterte grupper (minoriteter, for eksempel.) i NBU, eller fylkeskommunen dersom det dreier seg om veistandard på en fylkesvei, osv. Du må altså finne ut hvem som har myndighet til å løse problemet og rette tiltak og virkemidler mot dem som skal løse det: 
 
Eksempler på spørsmål man bør stille seg selv: 
- Hva slags tiltak skal organisasjonen iverksette? 
- Hva slags tiltak bør regjeringen / Stortinget / kommunen / fylkeskommunen iverksette? 
- Hva slags tiltak bør næringa iverksette? 
 
 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt