logo

Du er her:

Valgaktiviteter for fylkes- og lokallag

I forkant av kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015 gjennomfører Norges Bygdeungdomslag prosjektet Stem.Bestem!, med hensikt om å øke valgdeltakelsen blant ungdom.

 Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjennom «informasjonstiltak rettet mot unge velgere før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015». I april ble det gjennomført en kurshelg i Oslo, med utgangspunkt i valgdeltakelse og demokrati. Nå og fram mot valget håper vi at fylkes- og lokallag vil gjøre en innsats for å skape blest rundt prosjektet.

 

Forslag til valgrettete aktiviteter for fylkes- og lokallag:

 • Ta selfie med bestemor – jeg er glad i henne men hu skakke få bestemme over meg

 • «Kumuler en ungdom» og «kumuler en kvinne» -aksjon

 • Ikke drit i valget – ha stand med do på torget

 • Engasjer dere i enkeltsaker, eksempelvis kommunesammenslåing, gangveier eller ny idrettshall, og få med avisa på et medieoppslag.
 • Stem sammen! Enten det er i hjembygda eller på studiestedet. Gjør noe sammen etterpå.
  PS. Husk muligheten for å forhåndsstemme

 • Send SMS til alle medlemmene i lokallaget om at det er valg, med oppfordring om å stemme

 • Arranger debatt for og med ungdom

 • Få lokalavisa til å ha et temanummer om ungdom og valg. Hva har kommunestyret stemt i forskjellige ungdomssaker, hva er ungdommens kommunestyre, intervju med unge kandidater ++

 • Inviter med lokalavisa til å møte ordføreren og få han til å nominere en kandidat til «Årets unge bonde»

 • Lage et bilde som kan deles på face – ikke drit i valget

 • Få med ordføreren eller ungdomskandidater på tevling. Fortell om BU og hvilke saker som er viktige for bygdeungdommen i deres kommune.

 • Ha stands i lokallaget, grill grillribbe og del ut valgflesk

 • Tilby skyss til stemmelokalet! Eventuelle inntekter kan gå til lokallaget

 • Bestill «Ikke drit i valget»-doruller fra NBU, og legg de ut på tilfeldige toaletter på kommunehus, skoler, utesteder etc.

 • Lag facebook-kampanje for å få folk til å stemme

 • Arranger valg-quiz-kveld

 

Har du spørsmål om Stem.Bestem!, kontakt Bygdepolitisk nestleder Ragnhild Duserud på ragnhild-d@hotmail.com

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt