logo

Du er her:

Utmelding

Ønsker du å melde deg ut av Norges Bygdeungdomslag?

Et ordinært medlemskap varer ut året fra dagen du betaler kontingenten. Du vil påfølgende år få tilsendt ny faktura hvor du har muligheten til å fornye medlemskapet ditt. Introduksjonsmedlemskapet (kun for nye medlemmer) varer ut året fra dagen du betaler kontingenten og hele påfølgende år.

Hvis du ikke ønsker å være medlem lenger, må du si ifra til sekretariatet i Norges Bygdeungdomslag på enten telefon eller e-post, eller du kan bruke skjemaet under. Du trenger ikke betale kontingent når du melder deg ut.

Kontaktinformasjon

Norges Bygdeungdomslag

Hollendergata 5

Grønland, Oslo

Telefon: 22 05 48 00 

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt