logo

Du er her:

Uttaler

Her finner du uttaler som Norges Bygdeungdomslag har vedtatt.

Aksjon

I NBU vedtar vi uttaler. Dette er vedtatte standpunkt i organisasjonen, og de vedtas i årsmøtet, i representantskapet og i sentralstyret. Uttaler vedtatt i representantskapet og sentralstyret bygger på standpunkt i NBUs ideologiske plattform som vedtas på årsmøtet. 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt