logo

Du er her:

Ikke glem distriktsbutikkene!

Norges Bygdeungdomslag er redd for at de negative effektene ved søndagsåpne butikker er større enn de positive.

Den blå-blå regjeringen har på flere tidspunkt uttrykt at søndagsåpne butikker er et viktig mål i deres politikk. Et utvidet åpningstilbud kan for mange høres flott ut, og vil utvilsomt gi forbrukerne større fleksibilitet når de skal handle. Norges Bygdeungdomslag er på sin sine redd for at de negative effektene ved søndagsåpne butikker er større enn de positive.

For det første stiller vi spørsmål ved behovet for økte åpningstider. Får vi ikke de varene vi trenger i dag? Utvidet åpningstid vil neppe føre til at forbrukerne spiser mer. At de vil handle mer derimot, er et tenkt utfall. Når undersøkelser sier at hver femte bærepose fra matbutikken i Norge i dag går i søpla, skulle man tro at det heller burde gjøres tiltak for å begrense matvarehandelen, ikke tilrettelegge for enda mer. En undersøkelse fra InFact (2013), utført for Norgesgruppen, viser dessuten at flertallet av forbrukerne er negative til søndagsåpne butikker.

For det andre er vi bekymret for hvilken effekt søndagsåpne butikker vil gi for distrikts-Norge og de små lokalbutikkene. Utvidet åpningstid krever større arbeidskraft, som igjen medfører økte kostnader. Vil omsetningen bli stor nok til å forsvare de ekstra arbeidstimene? Distriktsbutikkene er avgjørende for bosetting i mange bygder.

Etter hva Norges Bygdeungdomslag kjenner til, har regjeringen gjort få utredninger hittil når det gjelder effekter av søndagsåpne butikker. Hvilke økte kostnader vil butikkene påføres gjennom økt behov for eksempelvis arbeidskraft, renhold og engros?

For Norges Bygdeungdomslag er søndagsåpne butikker er verdispørsmål. Hva vil skje med den norske kulturen? Vi tror at en handlefri dag i uka er viktig for familieliv og fritid. At norske forbrukere får dekt sine behov gjennom dagens åpningstider er vi heller ikke i tvil om.

Norges Bygdeungdomslag krever at regjeringen gjør flere utredninger, og særlig knyttet til distriktsbutikker, før det tas standpunkt til hvorvidt det skal innføres søndagsåpne butikker eller ei.

 

 

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt