logo

Du er her:

Norge trenger insentivordningen

Uttale fra sentralstyret vedtatt februar 2015: Norge trenger insentivordningen

Norge har vært attraktivt for utenlandske filmprodusenter i mange år. Stadig ser Hollywood til Skandinavia for sine nye filmer, hvor de lokkes av fjord og fjell. At Norge per i dag ikke har innført den nødvendige insentivordningen setter en stopper for filmprodusentene.

Insentivordningen fungerer som en refusjonsordning for utenlandske filmprodusenter i det at kostnader knyttet til innspillingslandet, som f.eks. hotellopphold, transport og byggematerialer refunderes. I vårt naboland, Island, praktiseres en insentivordning på 20 %, og for hver krone Island betaler ut, havner 2 ½ øre rett i statskassa.

Norges Bygdeungdomslag er overbevist om at Norge som filminnspillingsland er svært viktig for markedsføringen av Norge som turiststed. Etter innspillingen av «Ringenes Herre» på New Zealand, for eksempel, økte turismen med over 60 %. Lista er lang over filmer som er vurdert innspilt i Norge.  Seneste ved innspilling av James Bond-filmen, «Spectre», som kommer i høst, var Norge vurdert som innspillingssted for enkelte scener. Insentivordningen satte en stopper for dette.

Ettersom Norge ikke har en insentivordning ser filmprodusentene heller til andre land. Hvorfor benyttes ikke muligheten til å utnytte det potensialet vi har i å vise fram norsk natur som turister fra store deler av verden er nysgjerrige på? At en insentivordning vil skape nye arbeidsplasser må heller ikke undervurderes. Storbritannia innførte insentivordningen i 2007, og skal ha økt antall innspillinger i landet fra 250 til 425 i 2010. Ifølge Oxford Economics skapte dette 60 000 arbeidsplasser, både i filmindustrien og tilliggende næringer som eksempelvis hotellbransjen.

Norges Bygdeungdomslag mener at Norge bør innføre insentivordningen, både av økonomiske årsaker og for å fremme Norge som turistmål. En refusjonsordning på 25-30 % anses som reelt med tanke på det høye kostnadsnivået. Videre er en insentivordning viktig for å styrke norsk films samarbeid med utenlandske filmprodusenter. En forutsetning er likevel at ordningen ikke går på bekostning av støtte til norsk filmindustri.

Norges bygdeungdomslag mener at det nå er på høy tid at insentivordningen innføres. Norge kan ikke lenger sitte på gjerdet, og gå glipp av de gode mulighetene ordningen gir til å vise fram det vakre landet vårt. 

 

Steffen Haugen, Kulturleder
Ragnhild Duserud, Bygdepolitisk nestleder

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt