logo

Du er her:

Skogen er svaret

Følgende uttale ble vedtatt på det 9.sentralstyremøtet 2013/2014: Skogen er svaret

Fra gammelt av har skogen vært en viktig ressurs her i landet. Skogen har gitt oss brensel, materialer og papir, blant annet. Antallet som arbeider innenfor skogbruket er kraftig redusert med årene, og senest i fjor forsvant mange arbeidsplasser etter en rekke nedleggelser i treforedlingsindustrien.

Totalt skogareal i Norge er i overkant av 121 000 km2. Av dette utgjør produktivt skogareal 23 prosent.  Produktiv skog er skog med som hvert år legger på seg 1 kubikkmeter eller mer per hektar, altså skog i vekst. Det er et stort problem i dag at lønnsomheten er lav og at mange skogeiere ikke ser verdien i å utnytte skogressursene.

Foredling av norsk trevirke har de siste årene gått ned. Dette har ført til en rekke nedleggelser i norsk treforedlingsindustri og tap av distriktsarbeidsplasser. Og det står mangfoldige kubikkmeter i norske skoger som råtner på rot årlig. Trærne står der, hva venter vi på? Skogen er det grønne og fornybare karbonet som kan erstatte den svarte og fossile oljen.

«Skogen er svaret. Hva er spørsmålet?» uttalte Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i Viken skog, under «Mat og landbruk 2014». Skog kan i svært mange tilfeller erstatte olje og andre fossile materialer. Viskoseklær, fossilplast i brusflasker, cellulose i tabletter og biodrivstoff fra skogen, er bare noen eksempler. Norges Bygdeungdomslag oppfordrer til kreativitet og økt gründervirksomhet på feltet. I en verden hvor forurensninger og klimaendringer blir stadig mer sentralt må skogens store miljøgevinst være en kjempemulighet.  Hva venter vi på?

Norges Bygdeungdomslag mener at nye anvendelsesområder for skogen må bli en realitet og at bruken av tremateriale i eksempelvis klær og plastflasker økes i mye større grad.  Spørsmålet er hvordan vi skal gå fra å være et fossilbasert samfunn til et fornybart samfunn. Vi trenger grønt karbon fra skogen, gjennom bærekraftig skogsdrift, for å bli et fossilfritt samfunn. Nå må vi se nytteverdien i miljøvennlige produkter og ikke minst bør vi utnytte den ressursen som dekker 39 prosent av Norges landoverflate.

 

Ragnhild Duserud, Bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag
Gunn Jorunn Sørum, Styreleder i Norges Bygdeungdomslag

 

Last ned uttalelsen her

Kontakt

Telefon: 22 05 48 00

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt