Veileder til Verving

Veileder til verving

Inneholder vervesituasjonen.

Praktiske tips til verving.

Innspill til veileder

Dersom du har innspill til veilederen kan du kontakte lagsutviklingsnemnda.

Kontaktinformasjon til lagsutviklingsnemnda finner du her