Veileder til Verving

Veileder til verving

  • Vervesituasjonen.
  • Aktiviteter
  • Praktiske tips til verving.

Innspill til veileder

Dersom du har innspill til veilederen kan du kontakte lagsutviklingsnemnda.

Kontaktinformasjon til lagsutviklingsnemnda finner du her