Sosial kveld for styrene i Vestfold Bygdeungdomslag

aug
Åpent for alle

Lørdag 31. august arrangeres sosial kveld for alle med verv i Vestfold Bygdeungdomslag.

Gjelder for:
Fylkesstyret 2019/2020
Lokallagsstyrer 2018/2019
Lokallagsstyrer 2019/2020
Valgkomiteen til fylkesstyret
Valgkomiteer til lokallaga for 2018/2019
Valgkomiteer til lokallaga for 2019/2020