50-tallsfest med Berg Bygdeungdomslag

nov
Åpent for alle

Den 23. November arrangerer Berg Bygdeungdomslag 50-tallsfest i tradisjon tro.