Hvordan fakturering fungerer

I Norges Bygdeungdomslag har vi tre typer medlemskap: Ordinært medlemskap, nyinnmelding og støttemedlemskap

I starten av kalenderåret får alle ordinære medlemmer og støttemedlemmer en faktura med medlemskontingent for det nye året. 

Hvis nye medlemmer melder seg inn i juli eller senere, kan han/hun velge "nyinnmelding". Dette medlemskapet varer året ut, samt det påfølgende året. Etter perioden for nyinnmelding er over, blir medlemmet automatisk ordinært medlem. 

Viktige datoer

 • 5. januar - kontigentoppkreving og åpning for innmelding.
 • 18. januar - hovedfakturering
 • 1. februar - forfallsdato

Fakturautsending (Hovedfakturering)

I januar hvert år sendes det ut faktura til alle medlemmer som skal betale medlemskontingent.

Medlemskontigenten blir automatisk sendt ut i den første "kanalen" som treffer medlemmet i følgende rekkefølge.

 1. E-faktura: Dersom medlemmet har samtykket til å motta e-faktura, får vedkommende medlemskontingenten sin på e-faktura i nettbanken eller Vipps. Du kan melde deg på e-faktura via MinSide også. 

  Efaktura
   
 2. Vipps-faktura: Dersom medlemmet har samtykket til å motta fakturaer på vipps på generell basis, får vedkommende medlemskontingenten fortrinnsvis i Vipps. 
   
 3. E-post: Dersom medlemmet ikke har godtatt e-faktura eller Vipps-faktura, får vedkommende medlemskontingenten på e-post, så frem e-postadressen er registrert hos oss i medlemsregisteret. I e-posten er det en link til faktura. 

  Hvis du ikke trykker på lenken i eposten får du tilsendt fakturaen på papir etter 7 dager.
   
 4. Post: Dette er vårt siste valg, og benyttes kun dersom vi ikke når medlemmet gjennom de tre alternativene over. 

Hvorfor får jeg ikke tilsendt faktura?

Det kan være flere grunner til at du ikke har mottatt medlemsfakturaen din. Her er noen av de vanligste:

 • Medlemskapstypen "Nyinnmelding" gjelder for året du meldte deg inn og påfølgende kalenderår. Derfor får du ikke tilsendt faktura første fulle kalenderår du er medlem.
 • Vi har ikke korrekt kontaktinformason (telefonnummer/e-post/postadresse).
 • Du har allerede logget inn og betalt årets medlemskontingent via MinSide.
 • Du har ikke betalt medlemskontingent ifjor, og har derfor blitt automatisk meldt ut ved nyttår.

Vi kan ikke overstyre rekkefølgen for det enkelte medlem. Hvis du ønsker fakturaen tilsendt på papir kan du sende en epost til hei@nbu.no etter forfallsdato.

 


Logg inn for å betale medlemskontingent

Alle medlemmer kan logge inn på MinSide, og hente ut fakturaen under "Mine fakturaer". Der ser du om du har et utstående beløp. Trykk velg for å komme til betalingsside, der du kan betale med enten bankkort eller Vipps. 

Hvis du skriver www.nbu.no/faktura kommer du rett til en innlogging, og så rett til fakturasiden på MinSide.