Skal dere arrangere en tevling, en fest, et stevne eller annet arrangement er det mye man må huske på for at gjennomføringen for dere selv og opplevelsen for deltakerne skal være så god som mulig. Følelsen av å se at andre nyter det arbeidet du har lagt ned er det lite som slår. Derfor har vi samlet en del ressurser som kan være til god hjelp for ditt arrangement.

Planlegging

  • Lag dere en prosjektbeskrivelse - hvem og hva er arrangementet for
  • Milepælsplan - hva skal og må være gjort før arrangementet
  • Hvem skal være i teamet?
  • Invitasjon og sosiale medier, hvilke plattformer bruker man

Gjennomføring

  • Løse prosjektet og produsere det endelige resultatet

Evaluering

Prosjektet er gjennomført, og det er på tide å evaluere og trekke læring ut av prosjektet for å unngå at vi gjør samme feil to ganger, og for å kunne gjenskape suksessene.

Beredskapsplan for Norges Bygdeungdomslag

Denne beredskapsplanen er utarbeidet av NBUs sentralstyre i samarbeid med vaktlederkollegiet. Den er utarbeidet for å kunne brukes av alle ledd i organisasjonen, på alle arrangement. På sentrale arrangement blir denne beredskapsplanen komplettert med en egen arrangementsspesifikk beredskapsplan. 

Det er NBUs representantskap som vedtar endringer i beredskasplanen

Beredskapsplan

Plan for narkotikaforebyggende arbeid

NBUs arrangementer skal ikke være arenaer hvor ungdom rekrutteres til ulovlig rusbruk eller blir satt under press i tilknytning til dette. NBUs arrangementer skal være en trygg arena for ungdom hvor miljøet skal preges av trygghet, omsorg og åpenhet. 

Plan for narkotikaforebyggende arbeid

TONO og musikk

TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. 

Som arrangør er det viktig at man søker TONO om tillatelse i forkant av arrangementet, og informerer oss i etterkant om brutto billettinntekt og tilskuertall. Vederlaget beregnes på bakgrunn av disse opplysningene. For at TONO skal kunne beregne riktig vederlag, som vi betaler videre til rettighetshaverne, er det også viktig at man informerer oss om hvilke sanger som er fremført.

Les mer på TONOs nettsider om:

  • Priskalkulator for konserter
  • Meld inn konsert og event
  • Last ned skjema for rapportering

Gå til TONO - Konsert og event

Festplanlegger

Festplanleggingstabell (DOCX, 18KB)

Bankett

NBUs Hylningsmarsj (PDF, 38KB)

Skikk og bruk på bankett (PDF, 36KB)