Høstarrangementet er ett av NBUs største sentrale arrangement. Det er en helg fylt med tevling, bankett, dans og moro sammen med bygdeungdommer fra hele landet.

På grunn av usikkerheten for arrangementer utover høsten har sentralstyret vedtatt å avslutte planleggingen av høstarrangementet som skulle vært arrangert i oktober i Lunner. Det jobbes med å avklare hvor Høstarrangementet blir arrangert i 2021. Dette vil være klart rett etter sommeren. Les mer om avlysningen her.