Å bruke litt tid på å sette seg inn i hvilke tilskuddsordninger og sponsormidler som finnes og formulere en god søknad kan ofte være lønnsomt. Her har vi samlet informasjon og tips som kan være relevant både om du er en erfaren tilskuddssøker eller om dette er helt nytt for deg. Informasjonen er basert på kunnskap og erfaringer fra ulike ledd i organisasjonen. Du finner eksempler på søknader fra sentrale prosjekter, oversikt over aktuelle tilskuddsordninger lokal- og fylkeslag kan benytte seg av, generelle tips for å søke tilskudd og skaffe sponsorer. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning med en søknad eller et prosjekt.