Invitasjon

Det må være minst fem deltakere på oppstartsmøtet.

Opprette lokallaget i medlemsregisteret før oppstart?

Hvis dere er helt klare for å starte opp så er det enklere dersom vi oppretter lokallaget. Da kan alle melde seg direkte inn, og dere får medlemsnummer dere kan påføre oppstartsprotokollen.

Formelt innhold

Stiftelsesdokument

I løpet av møtet må dere fylle ut stiftelsesdokumentet for å bli et lokallag tilknyttet Norges Bygdeungdomslag.

Du kan laste ned stiftelsesdokument for lokallag i vårt Nedlastingssenter

​Hvilket navn skal lokallaget ha?

Husk at det har eksistert lokallag ganske mange steder omkring i landet.

Om det ikke har vært lag på stedet før er det fritt frem til å velge navn. Velg gjerne et navn som kan omfavne alle i nærmiljøet.

Valg av styre

Styret består av minimum fem personer.

Vedta vedtekter

Dersom dere ikke ønsker å ha egne vedtekter kan dere bruke våre. Disse må dere legge ved når dere søker om eget organisasjonsnummer.

Du kan laste ned NBU sine vedtekter fra vårt Nedlastingssenter

Oppfølging

Tilgang til medlemsregisteret

Etter dere har sendt inn stiftelsesdokumentet vil styret bli registrert i medlemsregisteret vårt. Leder og en til (ofte kasserer) får da tilgang til å se medlemslister og hente ut medlemsinformasjon om medlemmer i sitt lokallag.

Melde inn flere medlemmer

Etter lokallaget er registrert i medlemsregisteret kan dere ta imot innmeldinger. Hvis dere vet dere skal starte opp, og mange ønsker å melde seg inn før oppstartsmøtet kan dere kontakte sekretariatet for å opprette lokallaget i medlemsregisteret slik at alle kan få medlemsnummer og "stå i riktig" lokallag fra første stund.

Få eget organisasjonsnummer og bankkonto

Etter oppstartsmøtet (stiftelsesmøte) bør dere få et organisasjonsnummer. Dette får dere ved å registrere dere i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.

Når dere har fått organisasjonsnummer kan dere bruke dettte til å opprette en bankkonto som tilhører lokallaget. Da er det enklere for alle å ha oversikt over økonomien.