NBU er en demokratisk, politisk uavhengig organisasjon som samler bygdeungdommer

Årsmøtet holdes, i henhold til vedtektene, i juli hvert år. Her velges sentralstyret, og planer og budsjett vedtas. 

For praktisk informasjon om hvert årsmøte søk opp arrangementet i kalenderen.

Årsmøtet består av representantskapet (sentralstyret, fylkeslederne og direktevalgte), delegater fra alle fylkeslagene og lokallagene, samt representanter fra Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag. 

Valgkomiteen innstiller på valg av personer til tillitsverv. 

Representantskapet er et rådgivende organ for sentralstyret, og møtes ordinært to ganger i året, i februar og september. 

Fullmakt for å sende andre representanter for ditt lokallag.

Hvert lokallag kan sende sin representant. Dersom et lokallag skal sende en person fra et annet lokallag må de sende inn en fullmakt.

  1. Mal for fullmakt finner du her. (PDF, 41KB)

  2. Dokumentet må fylles ut (helst i pdf) for så å skrives ut og signeres. (dersom du fyller ut skjemaet i pdf først må du trykke skrive ut for å beholde teksten - dersom du bare lagrer så går teksten du skrev inn vekk)

  3. Fullmakten må signeres av lokallagsleder.

  4. Etter du har signert det med penn kan du sende det inn digitalt i påmeldingen til årsmøtet. (Dersom du ikke har den klar ved påmelding kan du kontakte kontoret (hei@nbu.no) for å legge den inn i ettertid.

Sentral valgkomiteinstruks

Videre følger instruks for den sentrale valgkomiteen i NBU. Instruksen ble utarbeidet av valgkomiteen i NBU 2014/2015 og vedtatt første gang av NBUs sentralstyre i 2015. Det er NBUs årsmøte som vedtar endringer i denne instruksen. 

Instruksen gir utfyllende beskrivelse av hvordan valgkomiteens arbeid skal gjøres og supplerer NBUs vedtekter.  Instruksen fungerer som et minimumskrav til valgkomiteens arbeid og er ment som en standard for god valgkomiteskikk i NBU. NBUs valgkomite velges, i henhold til NBUs vedtekter, av årsmøtet og svarer kun for årsmøtet.

Sentral valgkomiteinstruks