NBU er en demokratisk, politisk uavhengig organisasjon som samler bygdeungdommer

Årsmøtet holdes, i henhold til vedtektene, i juli hvert år. Her velges sentralstyret, og planer og budsjett vedtas. 

Årsmøtet består av representantskapet (sentralstyret, fylkeslederne og direktevalgte), delegater fra alle fylkeslagene og lokallagene, samt representanter fra Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag. 

Valgkomiteen innstiller på valg av personer til tillitsverv. 

Representantskapet er et rådgivende organ for sentralstyret, og møtes ordinært to ganger i året, i februar og september. 

Fullmakt for å sende andre representanter for ditt lokallag.

Hvert lokallag kan sende sin representant. Dersom et lokallag skal sende en person fra et annet lokallag må de sende inn en fullmakt.

  1. Mal for fullmakt finner du her. (PDF, 82KB)

  2. Dokumentet må fylles ut (helst i pdf) for så å skrives ut og signeres. (dersom du fyller ut skjemaet i pdf først må du trykke skrive ut for å beholde teksten - dersom du bare lagrer så går teksten du skrev inn vekk)

  3. Fullmakten må signeres av lokallagsleder.

  4. Etter du har signert det med penn kan du sende det inn digitalt. 

  5. Du leverer inn fullmakten ved å fylle ut dette skjemaet (tar deg til airtable.com). (Dersom skjemaet ikke fungerer kan du sende vedlegget på epost)