Alle tillitsvalgte får hvert år tilbud om kurs i sitt styreverv. Lokale tillitsvalgte deltar på høstkurs, som arrangeres og ledes av det aktuelle fylkeslaget. Tillitsvalgte i fylkeslagene får opplæring fra sentralleddet på vårkurs som vanligvis holdes i mars. I tillegg arrangeres kurs for valgkomiteer, for kursholdere og lignende. 

Trenger ditt lokallag eller fylkeslag opplæring i et eller flere tema? Kontakt organisasjonsutvalget, som har ansvar for kurs og opplæring i organisasjonen. 

Økonomisk støtte til kurs

Norges Bygdeungdomslag er medlem i Studieforbundet Natur og Miljø. Kurs som arrangeres kan få økonomisk støtte derfra. Les mer om studieforbundet her

Dokumentasjon på fravær

Hvis du ønsker å dokumentere fravær fra videregående opplæring på grunn av at du har deltatt på kurs, kan du sende en epost til hei@nbu.no med beskrivelse av hvilket kurs du har deltatt på, og hvor og når det ble avholdt.