Alle tillitsvalgte får hvert år tilbud om kurs i sitt styreverv. Lokale tillitsvalgte deltar på høstkurs, som arrangeres og ledes av det aktuelle fylkeslaget. Tillitsvalgte i fylkeslagene får opplæring fra sentralleddet på vårkurs som vanligvis holdes i mars. I tillegg arrangeres kurs for valgkomiteer, for kursholdere og lignende. 

Trenger ditt lokallag eller fylkeslag opplæring i et eller flere tema? Kontakt organisasjonsutvalget, som har ansvar for kurs og opplæring i organisasjonen. 

Økonomisk støtte til kurs

Norges Bygdeungdomslag er medlem i Studieforbundet Natur og Miljø. Kurs som arrangeres kan få økonomisk støtte derfra. Les mer om studieforbundet her

Dokumentasjon på fravær

Hvis du ønsker å dokumentere fravær fra videregående opplæring på grunn av at du har deltatt på kurs, kan du sende en epost til hei@nbu.no med beskrivelse av hvilket kurs du har deltatt på, og hvor og når det ble avholdt. 

Høstkursheftet 

Heftet inneholder forslag til tema, oppbygging og gjennomføring av høstkurs som er nyttig for arrangør.

Høstkursmateriell

Eldre ressurser du som arrangerer høstkurs kan benytte.

HØSTKURSMATERIELL

Kursbevis

Kursbevis til nedlasting finner du i nedlastingssenteret.

Har du mange kursbevis du skulle ha skrevet ut? Eller vil du ha kursbevisene trykket på tykt papir?

Du kan bestille ferdig trykte kursbevis fra kontoret.

Send en e-post til hei@nbu.no med excel-liste med alle navn og detaljer.
Husk å bestille så tidlig som mulig, så er vi sikre på at du får dem i tide.

LAST NED EXCEL-MAL (XLSX, 12KB)