Helpscout

Vi benytter helpscout til å administrere vår epost hei@nbu.no (og medlem@nbu.no og post@nbu.no)

Deltager.no

Vi benytter deltager.no for å ta imot påmeldinger til våre arrangement.

Mailchimp

Vi benytter Mailchimp for å sende ut nyhetsbrev

Sveve.no

Vi benytter Sveve.no for å sende ut SMS.

TellusTalk

Vi benytter tellustalk.com for å sende ut SMS.

Innsamling av informasjon

Airtable.com bruker vi for å samle inn og organisere informasjon.

Automatisering av tjenster

Vi benytter zapier.com til å automatisere behandling av noe data.
zaoier

Medlemsfordeler i Agrol

Vi benytter Landbrukets Dataflyt SA som mellomledd for å kunne gi våre medlemmer tilgang til medlemsfordelene til Agrol.