Ønsker du å blir med i lokallaget? Ta kontakt med leder i Vesterålen Bygdeungdomslag, Monika Nyland.
E-post: monika_nyland13@hotmail.com

Ønsker du å starte et nytt lokallag eller fylkeslag i Nordland? 

Ta kontakt med lagutviklingsleder i Norges Bygdeungdomslag eller organisasjonskonsulent i Norges Bygdeungdomslag.