Hvordan gå fram?

Ta kontakt med skolen dere ønsker å besøke. Kjenner dere en lærer eller ansatt på skolen, ta gjerne direkte kontakt med denne. Ellers kan dere kontakte administrasjonen eller rektor.

Fortell om hvem dere er, og hva dere ønsker å gjøre. Noen opplever at det er vanskelig å komme inn på skolen for å promotere Bygdeungdomslaget. Et tips er å sende over et konkret opplegg av hva dere planlegger å gjøre, og fortell at dere ønsker å engasjere ungdommen. Fortell om Bygdeungdomslagets bredde, alt fra aktivitet til organisasjonsskole. Videregående skoler er mest aktuelle. Landbruksskoler har ofte mange potensielle medlemmer, men ikke utelukk andre skoler!

Tips til stand

 • Ha stand i et fellesområde dere når mange (kantine, fellesareal), eller ute.
 • Ha med en stor PC-skjerm, eller liten TV, og vis frem en Powerpoint eller promoteringsfilmer som kan rulle hele tiden. Vis gjerne video eller bilder fra lokale arrangement.
 • Ha en attraktiv stand. Ta med roll-ups og annet som synes godt.
 • Vær minst tre personer på stand, gjerne flere. Hør gjerne om noen fra fylkesstyret kan være med.
 • Ha på dere promoteringsklær for BU.
 • Ha med promoteringsmateriell dere kan dele ut (flyere, brosjyrer, drops, mm).
 • Server gjerne mat (f.eks. pølser eller vafler).
 • Ha aktiviteter/konkurranser som fanger oppmerksomheten. Sverdsnu, lykkehjul, kahoot, potetskrelling, enkle tevlinger som folk kan prøve ut.
 • Vis til sosiale medier for å vise frem all morroa som finnes i BU.
 • Heng opp en plan med kommende arrangementer.
 • Spill gjerne musikk på standen, typisk swing og BU-musikk fanger.
 • Vær engasjerte og by på dere selv! En stand blir fort kjedelig om man står rett opp og ned og man ikke ser engasjerte ut.
 • Ha gjerne stand på en internatskole ettermiddag/kveld.
 • Ha med en premie/gave til alle som melder seg inn.
 • Snakk gjerne om organisasjonserfaringen man kan få via Bygdeungdomslaget. Dette kan se bra ut på en CV, og er veldig relevant inn i arbeidslivet.
 • Forbered dere på eventuelle spørsmål, og tenk gjerne ut noen gode ting som kan sies for å lokke nye medlemmer.

Tips til alternativ for stand

I stedet for, eller i tillegg til en tradisjonell stand kan dere:

 • Spørre om dere kan ha swingkurs i gymtime eller musikktime.
 • Ha rebusløp i et friminutt
 • Volleyballturnering i en gymtime
 • Mattevling i en mat og helse time
 • Ha tevlingsdag
 • Ha presentasjon i et klasserom, f.eks. i samfunnsfagtimen om frivillighet og organisasjonsarbeid (spesielt i 2022 kan dere bruke frivillighetens år som argument).

Tips til aktiviteter som kan arrangeres kort tid etter skolebesøk

Et god tips er å planlegge en lavterskel aktivitet kort tid etter skolebesøket, som dere kan promotere under skolebesøket. Dette kan for eksempel være:

 • Gårdsbesøk
 • Pizzatevling
 • Lavterskeltevlinger, farmentevlingsdag
 • Spillkveld
 • Friluftsmatch
 • Luftgeværskyting
 • Akedag
 • Swingkurs

Se for øvrig Idébanken for flere aktiviteter.

Skolebesøk (PDF, 46KB)

Presentasjon til skolebesøk (PPTX, 94MB)